Trang chủ >> Văn bản & Quy chế

Hướng dẫn thực hiện quy định về tổ chức và quản lý đào tạo quy chế đào tạo chính quy
Đăng ngày:3/26/2019 3:21:25 PM

Hướng dẫn này chỉ có các mục liên quan đến đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ


Quy chế đào tạo chính quy 2018
Đăng ngày:12/4/2018 4:15:40 PM


Thông tư ban hành Quy chế Đào tạo trình độ thạc sĩ
Đăng ngày:3/14/2011 4:07:45 PM

     Ngày 28 tháng 02 năm 2011 Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành thông tư số 10/2011/TT-BGDĐT về Quy chế Đào tạo trình độ thạc sĩ.


Quy định về học lại và đăng ký học
Đăng ngày:3/30/2010 2:30:43 PM

      Nhà trường thông báo tới các khoa, viện quản chuyên ngành và học viên cao học về việc đăng ký học phần và các học phần học lại


Mẫu giao đề tài luận văn cao học
Đăng ngày:11/17/2009 11:10:51 AM
  
Điện thoại: 02438692115
Phòng đào tạo- Bộ phận quản lý đào tạo sau đại học - P315 - C1 - Đại học Bách khoa Hà Nội, Số 1 Đại Cồ Việt - Hà Nội - Việt Namn