Trang chủ >> Văn bản & Quy chế
Quy chế đào tạo năm 2023
Đăng ngày:8/31/2023 4:38:04 PMQuy chế đào tạo năm 2021
Đăng ngày:1/4/2022 10:16:12 AM


Quy định xét duyệt và cấp kinh phí hỗ trợ nghiên cứu cho học viên cao học và nghiên cứu sinh
Đăng ngày:12/8/2020 4:15:16 PM

Quy định này áp dụng đối với học viên đã trúng tuyển vào chương trình đào tạo thạc sĩ định hướng nghiên cứu (sau đây gọi tắt là học viên) theo phương thức xét tuyển và nghiên cứu sinh (sau đây gọi tắt là NCS) của TrườngHướng dẫn thực hiện quy định về tổ chức và quản lý đào tạo quy chế đào tạo chính quy
Đăng ngày:3/26/2019 3:21:25 PM

Hướng dẫn này chỉ có các mục liên quan đến đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ


Quy chế đào tạo chính quy 2018
Đăng ngày:12/4/2018 4:15:40 PM

  
Điện thoại: 02438692115
Ban đào tạo- Bộ phận quản lý đào tạo sau đại học - P315 - C1 - Đại học Bách khoa Hà Nội, Số 1 Đại Cồ Việt - Hà Nội - Việt Namn