Trang chủ >> Giới thiệu >> Giới thiệu chung

 

Phó phòng đào tạo:

PGS. TS. Dương Ngọc Khánh

Phụ trách đào tạo cao học và nghiên cứu sinh

 Các chuyên viên đảm trách mảng chuyên môn:

Nội dung công việc

CB phụ trách

1.Đào tạo thạc sĩ

1.     Tiếp nhận đăng ký học

2.     Kế hoạch học, TKB, phòng học (trong và ngoài trường)

3.     Cấp thẻ học viên

4.     ISO, kho lưu trữ, CSVC thiết bị, website

5.     Hồ sơ bảo vệ CH ngoài trường khóa lẻ (2013(A,B), 2015(A,B)..)

6.     Theo dõi kế hoạch viết Giáo trình, xuất bản

7.     Xét học Bổ sung, theo dõi thực hiện

8.     Xử lý hồ sơ tuyển sinh

9.  Khối lượng giảng dạy

Nguyễn Huy Hùng
Email: hung.nguyenhuy
ĐT: (024)-38692115 máy lẻ 116

1.     Xử lý gia hạn, thôi học, tạm dừng, học tiếp

2.     Công nhận tốt nghiệp, in bằng

3.     Hồ sơ bảo vệ CH ngoài trường khóa chẵn (2012()A,B), 2014(A,B)…

4.     Phần mềm hệ thống

5.     Đăng ký dự thi tuyển sinh

6.     Thống kê dữ liệu HV (phục vụ thu học phí, kê khai KL...)

 

 

Lê Minh Thuyết
Email: thuyet.leminh
ĐT: (024)-38692115 máy lẻ 103 

 

 

1.     Quản lý hồ sơ HV toàn trường khóa chẵn

2.     Điểm, xác nhận điểm, chứng nhận HV khóa chẵn

3.     Xử lý hoãn thi khóa chẵn

4.     Giao đề tài LV khóa chẵn

5.     Hồ sơ bảo vệ CH trong trường khóa chẵn

6.     Quản lý HP Triết học

 

 

Đỗ Thúy Lan
Email: lan.dothuy
ĐT: (024)-38692115 máy lẻ 109 

 

 

1.     Quản lý hồ sơ HV toàn trường khóa lẻ

2.     Điểm, xác nhận điểm, chứng nhận HV khóa lẻ

3.     Xử lý hoãn thi khóa lẻ

4.     Giao đề tài LV khóa lẻ

5.     Hồ sơ bảo vệ CH trong trường khóa lẻ

6.     Theo dõi thực hiện ôn tập TA, ôn tập đầu vào

 

 

Lê Thu Giang
Email: giang.lethu1
ĐT: (024)-38692115 máy lẻ 108 

 

 

1.     Hợp đồng, thỏa thuận đào tạo và thanh lý

2.     Thanh, quyết toán các khoản được ủy nhiệm thu, chi

3.     Thẻ ATM, làm việc với ngân hàng về học phí

4.     Tổ chức thi TA và phát chứng chỉ TA

5.     Theo dõi, thống kê phát bằng tốt nghiệp ThS

6.     Theo dõi KP học bổ sung trước tuyển sinh (thu, chi, quyết toán) và làm chứng chỉ

7.     Thống kê số lượng hội đồng bảo vệ LV, LA

8.     Mua sắm văn phòng phẩm

9.     Thanh toánh HĐ Giáo trình, xuất bản

10.  Thống kê KLGD

 

 

 

 

Đinh Thị Quyên
Email: quyen.dinhthi
ĐT: (024)-38692115 máy lẻ 105 

 

 

 

2. Đào tạo NCS

 

Quản lý mảng chuyên môn đào tạo NCS

Nguyễn Thị Hương
Email: huong.nguyenthi1
ĐT:
0243 8682305

Quản lý mảng chuyên môn đào tạo NCS

Nguyễn Đức Giáp
Email: Giap.nguyenduc
ĐT: 
0243 8682305

Hướng dẫn gửi email cho cán bộ: Để bảo vệ địa chỉ email của cán bộ khỏi các email rác (spam mail), chúng tôi chỉ liệt kê tên người dùng (username) không đính kèm tên miền (domain name), theo danh sách ở trên. Nếu muốn gửi email, bạn hãy thêm phần tên miền vào phía sau tên người dùng như sau: username@hust.edu.vn

 

 

Điện thoại: 02438692115
Phòng đào tạo- Bộ phận quản lý đào tạo sau đại học - P315 - C1 - Đại học Bách khoa Hà Nội, Số 1 Đại Cồ Việt - Hà Nội - Việt Namn