Trang chủ >> Ðào tạo >> Nghiên cứu sinh

Bảo vệ luận án TS cấp trường cho NCS Đặng Khánh Hòa

08h30 ngày 03 tháng 09 năm 2019 tại C1-318: Bảo vệ luận án TS cấp trường cho NCS Đặng Khánh Hòa, Ngành:  Kỹ thuật điện tử. Mã số: 9520203. Đề tài: Nghiên cứu phát triển các thuật toán ước lượng mặt phẳng và dẫn đường cho hệ thống thị giác Rô-bốt trong nhà. Kính mời các đ/c quan tâm đến dự.

Các tin đã đăng
  » Luận án tiến sĩ: Nghiên cứu ảnh hưởng của một số thông số hình học của bánh công tác đến đặc tính làm việc của máy thuận nghịch bơm–tuabin ns thấp - NCS Nguyễn Thị Nhớ
  » Đăng ký thẻ ô tô cho Nghiên cứu sinh
  » Bảo vệ luận án TS cấp trường cho NCS Võ Duy Thành
  » Luận án tiến sĩ: Nghiên cứu ảnh hưởng của dung dịch tôi polyme đến tổ chức, tính chất, biến dạng của thép ổ lăn OL 100Cr1,5 - NCS Trần Thị Xuân
  » Luận án tiến sĩ: Nghiên cứu xác định áp lực của quần mặc bó sát lên cơ thể người bằng phương pháp mô phỏng số và thực nghiệm” - NCS Nguyễn Quốc Toản
  » Luận án tiến sĩ: Nghiên cứu mức độ và phần đóng góp của các dạng nguồn thải chính tới nồng độ bụi nano trong không khí - NCS Nguyễn Thị Thu Thủy
  » Luận án tiến sĩ: Nghiên cứu phát triển các thuật toán ước lượng mặt phẳng và dẫn đường cho hệ thống thị giác Rô-bốt trong nhà - NCS Đặng Khánh Hòa
  » Bảo vệ luận án TS cấp trường cho NCS Nguyễn Văn Mùi
  » Bảo vệ luận án TS cấp trường cho NCS Nguyễn Danh Huy
  » Bảo vệ luận án TS cấp trường cho NCS Lê Thị Như Quỳnh
Điện thoại: 02438692115
Phòng đào tạo- Bộ phận quản lý đào tạo sau đại học - P315 - C1 - Đại học Bách khoa Hà Nội, Số 1 Đại Cồ Việt - Hà Nội - Việt Namn