Trang chủ >> Ðào tạo >> Nghiên cứu sinh

Đăng ký thẻ ô tô cho Nghiên cứu sinh

Thực hiện quy định về quản lý xe ô tô ra vào khuôn viên Trường, đề nghị các NCS thường xuyên sử dụng xe ô tô cá nhân ra vào Trường đăng ký thẻ ô tô (theo mẫu đính kèm).  

Nhà trường sẽ làm thẻ đăng ký biển số xe ô tô và phát cho các NCS.

Hạn cuối cùng đến hết ngày 19/8/2019.
Mẫu đăng ký xin gửi tới địa chỉ mail: giap.nguyenduc@hust.edu.vnCác tin đã đăng
  » Bảo vệ luận án TS cấp trường cho NCS Võ Duy Thành
  » Luận án tiến sĩ: Nghiên cứu ảnh hưởng của dung dịch tôi polyme đến tổ chức, tính chất, biến dạng của thép ổ lăn OL 100Cr1,5 - NCS Trần Thị Xuân
  » Luận án tiến sĩ: Nghiên cứu xác định áp lực của quần mặc bó sát lên cơ thể người bằng phương pháp mô phỏng số và thực nghiệm” - NCS Nguyễn Quốc Toản
  » Luận án tiến sĩ: Nghiên cứu mức độ và phần đóng góp của các dạng nguồn thải chính tới nồng độ bụi nano trong không khí - NCS Nguyễn Thị Thu Thủy
  » Luận án tiến sĩ: Nghiên cứu phát triển các thuật toán ước lượng mặt phẳng và dẫn đường cho hệ thống thị giác Rô-bốt trong nhà - NCS Đặng Khánh Hòa
  » Bảo vệ luận án TS cấp trường cho NCS Nguyễn Văn Mùi
  » Bảo vệ luận án TS cấp trường cho NCS Nguyễn Danh Huy
  » Bảo vệ luận án TS cấp trường cho NCS Lê Thị Như Quỳnh
  » Bảo vệ luận án TS cấp trường cho NCS Trần Lâm
  » Bảo vệ luận án TS cấp trường cho NCS Phạm Thanh Lưu
Điện thoại: 02438692115
Phòng đào tạo- Bộ phận quản lý đào tạo sau đại học - P315 - C1 - Đại học Bách khoa Hà Nội, Số 1 Đại Cồ Việt - Hà Nội - Việt Namn