.
  • English
  • Vietnam
Tìm kiếm   
.
Trang chủ >> Ðào tạo >> Nghiên cứu sinh
 
Trang chủ
Giới thiệu
Tin tức & sự kiện
Tuyển sinh
Ðào tạo
Học phí
Ngoại ngữ
Cao học
Nghiên cứu sinh
Văn bản & Quy chế
Các mẫu giấy tờ
Chương trình đào tạo
Thư viện ảnh
Dành cho học viên
Đội ngũ đào tạo SĐH
Tra cứu thông tin bằng

  Lượt truy nhập:  5430351
  Đang online:  17
.

Thông báo về việc nộp báo cáo 6 tháng cuối năm 2017 và kế hoạch thực hiện chương trình đào tạo

   

Viện Đào tạo Sau đại học đề nghị các nghiên cứu sinh (NCS) của Trường ĐHBK Hà Nội thực hiện các công việc sau:

1. Báo cáo 6 tháng cuối năm 2017:
Tất cả NCS từ khóa 2013 đến khóa 2017 nộp 01 bản báo cáo 6 tháng cuối năm 2017 cho Viện Đào tạo Sau đại học (nộp cho cô Thủy) từ ngày 18/12/2017 đến hết 26/12/2017 và 01 bản copy cho Viện quản lý trực tiếp NCS (sau khi đã báo cáo công việc học tập nghiên cứu 6 tháng cuối năm tại đơn vị chuyên môn).
Các báo cáo này sẽ là căn cứ để đánh giá quá trình học tập nghiên cứu của  NCS và thanh toán khối lượng hướng dẫn cho tập thể hướng dẫn.
2. Kế hoạch 6 tháng đầu năm 2018:
  • NCS khóa 2017 hoàn thành báo cáo Tiểu luận tổng quan tại đơn vị chuyên môn trước 16/05/2018
  • NCS khóa 2016
* Hoàn thành chương trình đào tạo bậc Tiến sĩ trước 01/06/2018 (bao gồm: học phần bổ sung, học phần tiến sĩ, tiểu luận tổng quan và 3 chuyên đề tiến sĩ);
* NCS đăng ký online (trong trang cá nhân, vào mục chuyên đề) và nộp đơn đăng ký tên các chuyên đề tiến sĩ (theo mẫu) về Viện Đào tạo SĐH từ 15/03/2018 đến hết 24/03/2018;
  • NCS khóa 2015 hoàn thành LATS trước 20/05/2018 (đối với NCS đăng ký hệ Tập trung);
  • NCS khóa 2014 hoàn thành LATS trước 22/05/2018 (đối với NCS đăng ký hệ Không tập trung);
Chú ý: Các mẫu báo cáo, biên bản, đơn đề nghị lấy từ trang Web của Viện Đào tạo Sau đại học sdh.hust.edu.vn trong mục các mẫu giấy tờ dành cho NCS.

   
 
Các tin đã đăng
  » Luận án tiến sĩ: Nghiên cứu tổng hợp các hệ vật liệu nano lai trên cơ sở ôxít sắt nhằm ứng dụng trong hấp phụ và y sinh - NCS Vũ Thị Trang
  » Bảo vệ luận án TS cấp trường cho NCS Hoàng Như Vân
  » Bảo vệ luận án TS cấp trường cho NCS Phạm Văn Hoằng
  » Bảo vệ luận án TS cấp trường cho NCS Giáp Văn Cường
  » Luận án tiến sĩ: Nghiên cứu cấu trúc, phân bố cation và tính chất từ trong các pherit spinen hỗn hợp MFe2O4 (M= Cu2+, Ni2+, Mg2+) có kích thước nanomét - NCS Nguyễn Kim Thanh
  » Luận án tiến sĩ: Nghiên cứu xây dựng phương pháp nội suy theo thời gian thực các biên dạng tự do trong tạo hình bề mặt chi tiết gia công trên máy công cụ CNC 3 trục - NCS Nguyễn Hữu Quang
  » Luận án tiến sĩ: Nghiên cứu chuyển đổi động cơ diesel thành động cơ lưỡng nhiên liệu diesel-ethanol - NCS Nguyễn Thành Bắc
  » Luận án tiến sĩ: Nghiên cứu tổng hợp xúc tác Co-B trên chất mang mao quản trung bình để chuyển hóa khí tổng hợp thành phân đoạn diesel ở điều kiện áp suất thường, nhiệt độ thấp - NCS Nguyễn Văn Hòa
  » Luận án tiến sĩ: Mô hình hóa quá trình tổng hợp lignosufonat từ dịch đen nấu bột giấy sulfat làm phụ gia xây dựng - NCS Nguyễn Trường Giang
  » Luận án tiến sĩ: Nghiên cứu đặc trưng cấu trúc và động học của các vật liệu SiO2 và MgSiO3 lỏng - NCS Luyện Thị San
 

  © 2009 Viện Đào tạo sau đại học - P315 - C1 - Đại học Bách khoa Hà Nội, Số 1 Đại Cồ Việt - Hà Nội - Việt Nam