Nghiên cứu sinh
 • Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường cho NCS Lê Thanh Hải Hà
 • Luận án tiến sĩ: Nghiên cứu chế tạo, khảo sát tính chất quang và quang xúc tác của vật liệu trên cơ sở hạt nano ZrO2 - NCS Phạm Văn Huấn
 • Luận án tiến sĩ: Các thuật toán xấp xỉ tìm đường xâm nhập có khả năng bị phát hiện nhỏ nhất trong mạng cảm biến dây.(Approximate algorithms for solving the minimal exposure path problems in wireless sensor networks) - NCS Nguyễn Thị Mỹ Bình
 • Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh NGUYỄN MẠNH DŨNG
 • Luận án tiến sĩ: Nghiên cứu công nghệ dập khối chi tiết truyền động từ phôi ống - NCS Phan Thị Hà Linh
 • Luận án tiến sĩ: Nghiên cứu ổn định phân tán và tính chất lưu biến của chất lỏng từ Coban ferit - NCS Dương Hồng Quyên
 • Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường cho NCS Lê Thị Thảo Viễn
 • Luận án tiến sĩ: Nghiên cứu quá trình truyền nhiệt, truyền chất và xác định chế độ sấy tôm thẻ chân trắng Việt Nam bằng bơm nhiệt kết hợp với hồng ngoại - NCS Lê Như Chính
 • Luận án tiến sĩ: Nghiên cứu tính toán và thiết kế mạch tích hợp quang băng rộng chuyển đổi và tách ghép mode (Design and simulation of wideband photonic integrated circuits for multi-mode (de)multiplexing and conversion) - NCS Trần Tuấn Anh
 • Điện thoại: 02438692115
  Phòng đào tạo- Bộ phận quản lý đào tạo sau đại học - P315 - C1 - Đại học Bách khoa Hà Nội, Số 1 Đại Cồ Việt - Hà Nội - Việt Namn